Waar komt de naam Zandvoort vandaan?

De naam is afgeleid van Sandevoerde. In die oude naam ziet u twee woorden: ‘Sande’ en ‘Voerde’. ‘Sande’ betekent de duinen of het zand. Een ‘Voerde’ of ‘Voorde’ is de aanduiding van een doorwaadbare plaats. Als achtervoegsel is het in wel meer plaatsnamen terug te vinden zoals Montfoort of Amersfoort. Oorspronkelijk waren de duinen veel natter en trof men daar veel meertjes en natte valleien aan.

De naam Zandvoort slaat dus terug op een aanduiding van een doorwaadbare plaats in het zand.