Hoe is Zandvoort ontstaan?

Ruim 1900 jaar geleden was de zeespiegel een heel stuk lager. Aan de kust, op de uitgestrekte strandvlaktes, had de wind vrij spel en door grote zandverstuivingen ontstonden de jonge duinen. Jong in vergelijking met de eerder ontstane oude strandwallen, die we vandaag de dag een paar kilometer landinwaarts tegenkomen en waarop de eerste bewoning is ontstaan, denk onder andere aan Haarlem, Santpoort en Velsen. Deze strook oude duinen loopt grofweg gemeten tussen Den Haag en Haarlem. Op veel plaatsen is hij afgegraven ten behoeve van de bloembollenteelt. Op die afgegraven duinranden zijn later vaak prachtige landgoederen ontstaan zoals Beeckestijn en Elswout. In het jonge duinengebied aan de kust, waar Zandvoort ligt, vestigden zich al spoedig een klein aantal vissers. Ze hadden een duidelijke reden om voor deze plek te kiezen. Hier was de jonge duinenrij onderbroken en had men vanaf het strand toegang tot de lager gelegen binnenduinen. In de beslotenheid van de duinen ontstond omstreeks 1100 het dorp Sandevoerde. Beschut en veilig voor zwaar weer. Nog steeds ligt een deel van het centrum in de kom waar het allemaal ooit begon.